HANAS TI HANAS

      Dina wanci pecat sawed, dina lolongkrang waktu rereh tina pagawean dikantor,Rudi ngahuleng ngaragameneng  ningali  pamolah hiji wanoja numatak ngagesruk kana hate, pajarken the  makan bareng  yu……,eta  wanoja ngajak dahar bareng bari rada ngaburilak panonna,siga nu bari nebarken pesona.

     Rudi kaget lantaran kakara ningali eta wanoja the,salila lima tahun di gawe  di eta kantor.
kabeneran si Eman liwat babaturan anu beda  ruangan jeng Rudi,man…….!he…..Rud, kadie sakedeng man, aya naon  Rud  bangun aya nu penting, lain aya karyawan anyar euy? Awewe lalaki cek eman ngalengkepan obrolan  Rudi, awewe cek Rudi sumanget,teing atuh cek Eman te apaleun, kunaon kitu? Eman balik nanya,cikeneh aya awewe ngajak dahar bareng ka urang, tapi urang the kalah molohok da te wawuh eta awewe the, lah nu di warung meren cek Eman bari mungkas obrolan ,lantaran muru ka warung ges lapar. eta kajadian  jeng eta wanoja  ngajadiken pikiran ker Rudi, saha jeng urang mana eta wanoja the.

   Di imah Rudi ngajelengut mikiran eta wanoja ,weleh te kapanggih saha-sahana,isukna ngahaja Rudi nangtung  salila-lila dina kurut panggih jeng eta wanoja,tapi te panggih deui ,ngan leos we Rudi muru ka tempat gawe,dina waktu nu angger  rereh tina pagawean,sakumaha biasa Rudi ka warung rek dahar,tapi dina hiji riungan meja Rudi di kagetken dei  lantaran katembong siga  wanoja nu kamari anu ngajak dahar bareng tea,ngahaja Rudi diuk ngadeketan eta riungan , eta wanoja bet siga nu ngahajaken  maledog seri ka Rudi,atuh puguh Rudi ratug tutunggulan hatena  bari ngabales seri ka eta wanoja,ngahaja Rudi manderikeun maneh cengkat tina meja dahar the ,sugan jeung sugan bisa jonghok jeng eta wanoja,beh dituna bisa ngobrol bareng, tapi hanjakal  sabot ngaleguk  nginum ngalengit eta wanojateh teuing kamana leosna ,atuh puguh Rudi mani mentegeg pisan hatena.

    Sakumaha biasa Rudi balik ngantor tara langsung  ka imah ,ges jadi kabiasaan sok sumpang simpang heula  diantarana sok resep ulin ka tempat billiard,nu ngajadikeun remen cekcok jeung  pamajikannana,komodeui mun balik bari  bau alcohol, pamajikan rudi nu taat ibadah bari saurang  guru honor,panghasilan nu paspasan malah kurang ,narima resiko ti salaki sapamerena ,tara protes sok ngajajadikeun nu aya we. Wanci  magrib Rudi  ges balik tara-tara ti sasari ,biasana tabuh  10an Rudi kakara balik ka imah. Papah……papah ……pulang euy,cek eta budak umur 5 taun,mani atoheun pisan bapana  balik ,biasanamah bapana balik the budak ges sare,indung na  norojol kaciri atoheun pisan salaki balik beurang keneh,Rudi…. na hatena ngagerendeng, na urang the bet  baheula milih awewe model kitu ,meni surem ,te ngagairahkeun……,bubuhan ngurus budak leutik keneh bari keur  kakandungan deui ,eta budak umur 5 taun the rek adian,dibere duit ku salaki pas-pasan keur dahar sapopoe,bororaah aya resiko jeung waktu  keur dangdan. Nempo  sapopoe kaayaan kitu Rudi ngoleab  nempo wanoja herang tadi di kantor,kakara sup ka imah Rudi langsung ganti baju, na rek kamana pah…. Bet di salin deui ku baju nu rada pantes? Cek pamajikan Rudi nanya, aya perlu heula ka imah babaturan…. Cek Rudi bari  ngaleos deui, atuh budak nu tadina atoheun the kalah molohok we, tapi teu hayangeun milu da teu biasa mimilu jeu bapana,ari jeung indungnamah indit ka sakola ge teu weleh ngangantel we, pajarkeun the kepala sekolahna bijaksana ka guru nu boga keneh budak leutik ge bisa di bawa ,asal teu ngagangu  kana ngajar, bubuhan indungna ngajar, budak anteng ulin jeung budak sakola nu bagean beurang .

     Rudi indit maksudna ka imah eman babaturan sakantorna tea,tepi ka imah eman kasampak keur  paran peren ,diantarana aya kap makanan,kertas  makanan,jeung sajabana di jajar jajar, geuning siga nu rek hajat man ? ceuk Rudi heran ,ah….lain ieumah pamajikan sok leukeun ketering, tamba kesel meureun, alus atuh ……..ceuk Rudi bari gek diuk, sinariuen Rud aya naon  euy…..cek Eman nanya, ah….teu aya nanaon karesel di iamh man ……..ceuk Rudi ,enya atuh sakali-kali ulin kadieu.
yan…….kopi yeuh ka tamu …….ceuk Eman satengah ngagorowok ka pamajikannana, mangga …….ceuk pamajikan Eman  meni adab ,bubuhan panganten keneh  kakara 5 bulan kawinna can boga budak,
Sabot ngawangkong Rudi jeung Eman, torojol pamajikan Eman mamawa baki  jeung  ci kopina…….
Seblak hate Rudi nyeblak ……..teu di sangka- sangka eta nu mawa baki the  bet wanoja nu aya dina implengan, Rudi  rey….genek hate malekmek  bari ngagerendeng  hanas ti hanas………….ceunah.
    Cjr,5 okt 2010
  
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HANAS TI HANAS HANAS TI HANAS Reviewed by Abrizeni Duha Perbangga on 12:18 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.